Vereenvoudig sociale impact, ESG en duurzaamheid.

Wij ontwerpen intelligente en veilige software om missie-gedreven organisaties te helpen bij het verzamelen, beheren, meten, rapporteren en verbeteren van hun emissies, ESG, sociale impact en duurzaamheidsprestaties.

Zie Brightest in actie 
  • Flexibel
  • BEVORDERT SAMENWERKING
  • CARBON-NEUTRAAL
  • Enterprise-kwaliteit
Software Voor CSRD-Rapportage
Software Voor Duurzaamheidsmanagement Software Voor CSRD, ESG-rapportage, Koolstofboekhouding en Broeikasgasemissies Reductie
Software Voor Duurzaamheidsrapportage
Sociale Impact, CSRD, ESG-rapportage, en Duurzaamheidsmanagement Software
ESG-Rapportage, CSRD-Rapportage, Koolstofboekhouding & Duurzaamheidsmanagement Software

Een geïntegreerd dataplatform voor duurzaamheid en ESG.

Vereenvoudig, reductie van broeikasgasemissies, duurzaamheidsrapportage, CSRD- en ESG-disclosures en meer met een slim ontworpen, geïntegreerd en auditklaar softwareplatform

Of je nu een internationaal bedrijf, een groeiende onderneming, overheid, universiteit of een andere organisatie bent, Brightest biedt je een flexibel en uitgebreid governance platform voor datagestuurde duurzaamheid, naleving van milieuvoorschriften, waardeketen- en stakeholderbetrokkenheid en rapportage over je prestaties


sustainability & ESG software capability check
 Bekijk al uw duurzaamheidsgegevens, prestaties en rapportages in real-time
sustainability & ESG software capability check
 Volledige zichtbaarheid van je strategie, actieplan, stakeholders en supply chain
sustainability & ESG software capability check
 Geautomatiseerde, flexibele workflows voor het verzamelen van ESG- en duurzaamheidsgegevens
sustainability & ESG software capability check
 Intelligente, uitgebreide ESG-analyse, dashboards en rapportage
sustainability & ESG software capability check
 Geïntegreerde, allesomvattende ESG- en duurzaamheidsrapportage- en rapport-bouwer
sustainability & ESG software capability check
 AI-aangedreven aanbevelingen en productiviteitstools
sustainability & ESG software capability check
 Veilig, controleerbaar en klaar voor audit en assurance governance en controles

Zie Brightest in actie  

Maak een meetbaar, positief verschil

We zijn een erkende wereldwijde leider in het meten, verbeteren en rapporteren van bedrijfsduurzaamheid. Met onze hoogwaardige, flexibele software en oplossingen kunt u verschillende gegevensbronnen efficiënt verzamelen, aanpassen en integreren. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij het rapporteren op basis van de Europese Richtlijn Duurzaamheidsverslaggeving (ESRS en CSRD), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, de B Corp-certificering en andere duurzaamheidsnormen voor bedrijven

Greenhouse Gas Protocol (GHG) sustainability measurement
ISSB sustainability reporting standards
TCFD climate risk framework
EU CSRD ESG & sustainability reporting
UN SDG social impact measurement
SASB ESG measurement

Bekijk een Brightest-demo  

Social Impact, ESG, Sustainability, and Koolstofboekhouding Data Software
Social Impact & Sustainability Measurement Software

Bespaar tijd bij het bereiken (en kwantificeren) van uw missie

Brightest is het enige ESG- en duurzaamheidssoftwareplatform dat je de flexibiliteit biedt om je data-, samenwerkings- en governancesysteem volledig aan te passen aan de behoeften, missie, materialiteit, strategie, activiteiten en stakeholders van je organisatie. Of je nu industriestandaard metrics zoals Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies, energie, afval, donaties aan goede doelen of vrijwilligersuren van medewerkers moet meten; branchespecifieke ESG-risico- en nalevingssignalen; of sectorspecifieke indicatoren zoals productlevenscycli of positieve gezondheidsuitkomsten, ons platform biedt je een uniforme toolkit om je prestaties te verbeteren


sustainability & ESG software capability check
 Bespaar tijd en kosten bij het meten, rapporteren en waarborgen van duurzaamheid en ESG
sustainability & ESG software capability check
 Doe meer met minder
sustainability & ESG software capability check
 Betrek elke belanghebbende groep bij duurzaamheid en ESG
sustainability & ESG software capability check
 Empower je dataverzamelings teams en medewerkers
sustainability & ESG software capability check
 Verbeter de controle, zichtbaarheid en gegevensbeheer
sustainability & ESG software capability check
 Verminder gegevensinconsistenties en fouten
sustainability & ESG software capability check
 Versnel de duurzaamheidsprestaties

Aan de slag  

Organisaties gebruiken onze software en expertise om initiatieven te versnellen en te meten zoals

Zakelijke Duurzaamheid

Koolstofboekhouding, vermindering van broeikasgasemissies en net zero.

sustainability & ESG software capability check
Meet uw volledige klimaat en carbonvoetafdruk (snel)
sustainability & ESG software capability check
Synchroniseer bedrijfsbrede klimaatdoelstellingen, initiatieven, toezicht en rapportage op het gebied van energie, toeleveringsketen, werknemers en community
sustainability & ESG software capability check
Scope 1, 2 & 3 emissionstracking en forecasting, inclusief partner- en leveranciersmeting, gegevensverzameling, samenwerking, met asset- en regionale segmentatie
ESG-Rapportage, CSRD, Koolstofboekhouding & Duurzaamheidsmanagement Software

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ESG en Duurzaamheidsmeting en -rapportage

sustainability & ESG software capability check
Consolideer systemen, gebruik minder tools en krijg beter inzicht in uw operationele duurzaamheid en ESG-prestaties
sustainability & ESG software capability check
Besteed minder tijd en geld aan het voorbereiden van rapporten, integreren van systemen en het enquêteren van belanghebbenden
sustainability & ESG software capability check
Standaardiseer en vereenvoudig uw CSR, ESG en koolstofboekhouding, operationele KPI's, succesmeting en niet-financiële rapportage rond industriestandaardindicatoren, frameworks, benchmarks en openbaarmakingsvereisten
CSR, Volunteering, Giving, Community Impact Measurement

Vrijwilligerswerk, Donaties, Betrokkenheid & Meten van Community Impact

sustainability & ESG software capability check
Eén modern, betaalbaar en gemakkelijk toe te passen platform voor al uw programma's voor sociale en maatschappelijke impact, werknemersbetrokkenheid en positieve verandering
sustainability & ESG software capability check
Fundraising, donaties, vrijwilligerswerk, culture-building, CSR-partnerschappen en sociale impactmeting die op elkaar aanluiten
Certified B Corp

Voldoet aan hoge standaarden op het gebied van sociale en milieu-impact

EFRAG ESRS CSRD Sustainability Reporting

We Steunen de Missie van EFRAG om Succesvolle EU-Normen voor Duurzaamheidsverslaggeving te Implementeren

IFRS ISSB Sustainability Reporting

Lid van de Sustainable Reporting Alliance

ASCM Supply Chain Sustainability Software

Erkende Oplossing voor de Supply Chain Duurzaamheid